COPYRIGHT STRICTLY ENFORCED!! Vybz Kartel’s “Love it” Produced by Medz Music @vybzkartel @gachamusic @badgyalmarie @challi_bassie @likkleshabba @medzmusic876 @jwonder21st

http://vevo.ly/X8zwhA